Misioni i shoqatës Jica Alumni Albania (JAAA)

I dashur vizitor

Shoqata JICA Alumni Albania është një organizatë e cila është krijuar dhe funksionon, nga kontributi i një pjese prej personave, që kanë marrë pjesë apo janë specializuar në trajnimet e JICA’s në Japoni.

Misioni kryesor i shoqatës është, ndihmesa për zgjerimin e bashkëpunimit teknik të JICA në Shqipëri, si dhe suporti i drejtpërdrejtë në rritjen e performancës së projekteve të saj.